Өргөдөл яаж бичих вэ?

Хувь хүнээс асуудал шийдэх мэдэл бүхий албан газар, дарга сайд нарт хувийн хүсэлтээ бичин өргөж байгаа албан бичгийг өргөдөл гэнэ. Өргөдлийн толгой: Харилцахыг хүссэн албан газар, албан тушаалтны нэрийн ард”танаа” гээд дараах мөрийг голлуулан “өргөдөл гарагах учир нь” гэж бичнэ. Өргөдлийн эхлэл: Өөрийн тухай товч тодорхой танилцуулна. Өргөдлийн гол хэсэг: Уг хүсэлтийг шийдвэрлэхэд холбогдох гол […]